Rolnictwo i klimat - wspólne cele, wspólne wyzwania.

Kim jesteśmy i jak możemy Ci pomóc?

Jesteśmy grupą aktywistów, którzy troszczą się o przyszłość naszej planety, skupiając się przede wszystkim na klimacie i bioróżnorodności. Widzimy i doceniamy to, jak klimat i rolnictwo silnie na siebie wzajemne oddziałują i nie zgadzamy się na ratowanie środowiska kosztem osób ciężko pracujących na nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Staramy się dostrzegać problemy społeczności rolniczych i wychodzić im naprzeciw, aby  wspólnie rozwiązywać problemy które dotyczą nas wszystkich, a w osoby pracujące z ziemią i w hodowli, uderzają szczególnie silnie.

Jakie mamy cele?

  • Nawiązanie współpracy pomiędzy aktywistami klimatycznymi a rolnikami
  • Wspieranie osób działających lokalnie
  • Budowanie skutecznego ruchu społecznego rolników, który będzie domagał się sprawiedliwości klimatycznej
  • Popularyzacja i wsparcie we wdrażaniu rozwiązań z zakresu rolnictwa przyjaznego naturze i klimatowi

Czym się zajmujemy

Organizacja paneli społecznych oraz debat

Przygotowujemy panele społeczne, debaty oraz spotkania edukacyjne dotyczące różnych form rolnictwa oraz zmian jakie potrzeba wprowadzić w rolnictwie, by było przyjaźniejsze naturze i odporne na zmiany klimatu. Wspieramy w takich działaniach istniejące już grupy oraz przygotowujemy materiały pomagające w organizacji takich wydarzeń przez funkcjonujące już grupy.

Czym jest panel społeczny i dlaczego może pomóc wypracować potrzebne rozwiązania możesz się dowiedzieć z naszego poradnika!

Wywieranie nacisku na rządzących

Tworzymy oddolny ruch społeczny. Ma on demokratycznie wypracować cele oraz postulaty pozwalające na sprawiedliwą transformację terenów rolnych oraz sprzeciwiać się inwestycjom zagrażającym rolnikom, ich rodzinom oraz środowisku, w którym żyją. Współpracujemy z innymi ruchami oraz organizacjami klimatycznymi aby zwiększać efektywność naszego działania oraz lepiej rozumieć potrzeby innych grup społecznych.

Wspieranie małych i średnich gospodarstw w wprowadzaniu rozwiązań ekologicznych

Wspieramy małe i średnie gospodarstwa w procesie wdrażania rozwiązań pozwalających na prowadzenie upraw w zgodzie z naturą. Pomagamy rolnikom nawiązywać kontakty z ekspertami w danych dziedzinach takich jak agroleśnictwo czy rolnictwo regeneratywne oraz rolnikami, którzy wprowadzili w życie takie rozwiązania. Promujemy również takie formy gospodarki rolnej jako metodę zmniejszania skutków zmian klimatu oraz im zapobiegania.

Tworzenie pola współpracy pomiędzy aktywistami klimatycznymi a społecznościami rolniczymi

Jednym z naszych najważniejszych zadań jest tworzenie pomostów pomiędzy działającymi już aktywistami klimatycznymi a rolnikami. Poszukujemy wspólnych celów, języka oraz metod działania, które wzmacniają nas wzajemnie zamiast przeciwstawiać. Chcielibyśmy połączyć wiedzę i metody organizowania się środowisk aktywistycznych z liczebnością i prawdziwą oddolnością potrzeb rolników. Chcemy też ułatwić włączenie się w aktywizm klimatyczny osobom z terenów wiejskich i mniejszych miast, gdzie zorganizowane grupy aktywistyczne często nie docierają i mają większe trudności oddolnie zaistnieć.

Aktualności

Publikacje

Klimat dla rolnictwa jest inicjatywą aktywistów z różnych środowisk i grup, aktywnie wspieranych przez WeMove Europe. Jeśli wierzysz, że to co robimy jest ważne, możesz również nas wesprzeć lub dołączyć i zaangażować się bezpośrednio.