20 sie 2021  

Dobra wiadomość, budowa zapory w Siarzewie zablokowana!

Minister Klimatu i Środowiska uchylił decyzję środowiskową wydaną w sprawie budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Decyzja została przesłana do ponownego rozpatrzenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy.

Zapora w Siarzewie miałaby być drugim elementem projektowanej kaskady dolnej Wisły. Zgodnie ze słowami byłego wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka, miała służyć „ograniczeniu skutków suszy i powodzi zimowych”. Jednak wiele organizacji zajmujących się ochroną środowiska (WWF, Wolne Rzeki, Fundacja Greenmind) jest zgodnych co do tego, że zapora oddziaływałaby negatywnie na środowisko. Nie tylko nie byłaby w stanie neutralizować fali powodziowych (a taki m.in. byłby jej cel), ale w niektórych sytuacjach mogłaby powodować jeszcze większe zagrożenie. Ponadto, koszt całej inwestycji z szacowanej na początku na ok. 4.5 miliarda złotych, wzrósł już o niemal miliard. Decyzja podjęta przez ministra Michała Kurtykę leży w maksimum jego uprawnień, należy więc czekać na dalszy rozwój sytuacji, mając nadzieję, że do nowego postępowania przed RDOŚ zostaną dołączone ekspertyzy i analizy ekologiczne.