12 maj 2021  

Pakt społeczny dla rolnictwa

O czym chcemy wam dziś powiedzieć?

Unia Europejska planuje reformę Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2023 roku. W związku tym, Polska tak jak każde państwo UE, ma opracować własny Plan Strategiczny, określający sposób ukierunkowania finansowania konkretnych celów.

Czego oczekujemy?

Chcemy, aby plan odpowiadał na wyzwania stojące przed rolnikami, w tym skutki pogłębiającej się katastrofy klimatycznej. Zmiany klimatu grożą ogromnymi stratami dla rolnictwa i uniemożliwieniem działania w taki sposób, jak obecnie, zatem zaadaptowanie gospodarstw rolnych do zmian klimatu jest najważniejszym wyzwaniem, z jakim powinien się zmierzyć polski Plan Strategiczny.

Co się wydarzyło?

Podpisaliśmy się pod stanowiskiem Koalicji Żywa Ziemia, Koalicji Ratujmy Rzeki i Koalicji Rolnictwo dla Przyrody. Dokument podkreśla, że nasza przyszłość zależy od projektowanego obecnie Planu Strategicznego, bo jeśli nie zadbamy o rolnictwo, to nasze bezpieczeństwo żywnościowe będzie zagrożone.

Dlaczego dołączyliśmy do 55 organizacji, które podpisały ten dokument?

Bo głęboko wierzymy, że łącząc się w większe grupy, siła naszych nacisków na polityków stanie się wystarczająca, aby wprowadzone zostały potrzebne zmiany systemowe.

Jakie zmiany?

Wspólnie domagamy się m.in. utworzenia Paktu Społecznego dla polskiego rolnictwa, którego wprowadzenie pomoże wzmocnić suwerenność żywnościową Polski, dzięki trosce o ekologiczną trwałość produkcji. Dodatkowo postulujemy dogłębne konsultacje społeczne, aby wszystkie zmiany wprowadzane były za zgodą rolników.