wwf-poland-zeroemisyjna-polska-rolnictwo-01.png

WWF - Zeroemisyjna Polska 2050 Rolnictwo i Leśnictwo

Przygotowany przez WWF raport dotyczący neutralności klimatycznej Polski do 2050 roku został podzielony na cztery segmenty: budownictwo, energetyka, transport oraz rolnictwo i leśnictwo.

Prezentuje on analizę sytuacji, w której się znajdujemy oraz konkretne rekomndacje dla poszczególnych segmentów gospodarki. Raport dotyczący rolnictwa i leśnctwa został przygotowany i opracowany przez dr hab. Zbigniewa Karczuna będącego profesorem SGGW.

Cały raport dostępny jest na stronie WWF, istnieje również możliwość pobranie konretnych segmentów.