Rolnictwo i Klimat. Wspólne cele, wspólne wyzwania. Część I: Wiedza.

Jako inicjatywa Klimat dla Rolnictwa chcemy zapewnić przestrzeń wymiany - wiemy, że społeczności rolnicze i aktywistyczne mogą się wspierać i uczyć się od siebie nawzajem. Zależy nam, żeby więcej osób - zarówno tych, które już działają aktywistycznie, jak i tych, które dopiero myślą o tym, żeby się włączyć - było zaangażowane w walkę o sprawiedliwą transformacją sektora rolniczego. Współcześnie rolnictwo ma ogromny wpływ na środowisko

i jeżeli chcemy przeciwdziałać zmianie klimatu musimy zacząć myśleć nie tylko o odejściu od paliw kopalnych, ale również o transformacji sektora rolniczego. Niestety, kolejne konferencje COP pokazują, że rolnictwo wciąż nie jest włączane do głównej narracji o kryzysie. Chcemy, żeby to się zmieniło. Wierzymy, że kwestie związane z wytwarzaniem żywności to sprawa nas wszystkich i zasługują na jak największy rozgłos medialny. Powinny też być w centrum zainteresowań aktywistek i aktywistów, którym leży na sercu los planety. I do tego służy niniejsza publikacja.

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą częścią poradnika pt. Wiedza. Krótko o współczesnym rolnictwie. Dlaczego to takie ważne?