5 lis 2021  

COP26 - polskie zaangażowanie

W dniach 31 października - 12 listopada odbywa się 26 konferencja klimatyczna ONZ (COP26). W Glasgow pojawiło się 197 stron Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), w tym wszystkie państwa członkowskie UE. Wśród uczestników nie ma jednak żadnego przedstawiciela Chin, jednej z największych gospodarek świata a zarazem największego emitenta gazów cieplarnianych - Chiny są odpowiedzialne za 27% światowej emisji. Poza tym w Glasgow zabrakło przedstawicieli Rosji, Turcji oraz Iranu.

Jak wygląda dotychczasowe zaangażowanie Polski? 3 listopada Polska jako jeden z 40 sygnatariuszy podpisała kolejny raz zobowiązanie odejścia od spalania paliw kopalnych… do 2040 roku. Dzięki temu organizacja Climate Action Network International przyznało Polsce nagrodę „Fossil of the day” – „Skamieliny Dnia”. Poska bowiem, jako członek OECD, czyli organizacji zrzeszającej najbardziej rozwinięte państwa na świecie, powinna zobowiązać się do wyrzucenia z miksu energetycznego paliw kopalnych do 2030 roku. Tymczasem, postawiliśmy się w jednym szeregu z krajami z regionów rozwijających się, które podobnie jak Polska wskazują na rok 2040. Jednak inna deklaracja Polski napawa nieco większą nadzieją. 2 listopada 100 krajów, pośród których znalazła się Polska, podpisało porozumienie, które ma na celu ograniczenie emisji metanu o 30% do 2030 roku. Gaz ten jest o tyle bardziej niebezpieczny dla atmosfery, że przez pierwsze 20 lat obecności w nim, wiąże ciepło osiemdziesięciokrotnie szybciej od dwutlenku węgla. Zrealizowanie tego zobowiązania pozwoliłoby na ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do poziomu 0.3 st. C. Ograniczenie emisji metanu zadeklarowała również Brazylia, kraj odpowiedzialny za sporą część emisji tego gazu do atmosfery przez ze względu na bardzo rozwinięty sektor hodowli bydła. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że zobowiązanie nie zostało podpisane przez Chiny, Indie i Rosję.