12 maj 2021  

Mówimy NIE budowie CPK.

Katastrofa klimatyczna już teraz negatywnie wpływa na sektor rolnictwa, a sytuacja się cały czas pogarsza. Zmiany temperatury i opadów oraz ekstremalne warunki pogodowe i klimatyczne nawet obecnie wpływają na wydajność plonów.

Katastrofa klimatyczna już teraz negatywnie wpływa na sektor rolnictwa, a sytuacja cały czas się pogarsza. Zmiany temperatury i opadów oraz ekstremalne warunki pogodowe i klimatyczne nawet obecnie wpływają na wydajność plonów.

Warunki pogodowe i klimatyczne również wpływają na dostępność wody niezbędnej do nawadniania upraw. Dodatkowo brak wody wraz z falą upałów przyczyniać się będzie do erozji gleby.

Dlatego właśnie gospodarstwa rolne wymagają wdrożenia szerokiej gamy modernizacji w celu poprawienia gospodarowania glebą i wodą, co jest niezbędne dla ich adaptacji do zmian klimatycznych. Jednakże takie przedsięwzięcia nie są powszechne prze brak środków na inwestycje.

Minister rolnictwa zapowiedział 20 mld dla rolników z Funduszu Odbudowy. Ma to sfinansować inwestycje w zakresie infrastruktury, internetu, cyfryzacji szkół oraz rozwoju krótkich łańcuchów dostaw ze wsparciem przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zrealizować przedsięwzięcia dotyczące np. gospodarki ściekowej, a także umożliwiające wsparcie rolnictwa na obszarach górskich. Na adaptację gospodarstw środków nie wystarczy.

Tymczasem politycy decydują się przeznaczyć 5 razy więcej pieniędzy, bo aż 100 mld złotych na budowę CPK. Na liście rządowych priorytetów zdecydowanie przed szukaniem gigantycznych inwestycji mających zapewnić zysk ekonomiczny, powinno znajdować się zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Żeby o nie zadbać należy wykorzystać środki finansowe na adaptowanie gospodarstw rolnych do zmian klimatycznych.