zrzut-ekranu-2021-08-11-o-17.10.07.png

Raport IPCC 2021

W najnowszym raporcie podsumowującym, Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu podkreśla, że globalne ocieplenie bezsprzecznie jest spowodowane działalnością człowieka. Średnia temperatura w ostatniej dekadzie (2011-2020) była o 1,09°C wyższa, niż średnia z lat 1850-1900  i jest to prawdopodobnie niemal w całości wynik ocieplenia spowodowanego przez ludzkość. Przewiduje się, że tendencja wzrostowa będzie utrzymywała się do połowy XXI i jeśli nie zostaną podjęte konkretne działania ku zmniejszeniu emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, ocieplenie przekroczy progi 1,5°C oraz 2°C w ciągu najbliższych 20 lat. 

Wraz ze wzrostem temperatury, nasilać się będą częstość i intensywność fal upałów, morskich fal gorąca, silnych opadów i susz, a radzenie sobie ze skutkami będzie coraz trudniejsze. 

W sektorze rolnictwa przewidywane zmiany klimatu wpłyną na zbiory, gospodarkę hodowlaną i lokalizację produkcji. Zmiany częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz ich dotkliwość spowoduje znaczny wzrost ryzyka nieudanych zbiorów. 

Zmiany klimatu wpłyną również na glebę powodując zmniejszenie zawartości materii organicznej, będącej głównym czynnikiem zapewniającym jej żyzność. W wysokich szerokościach geograficznych półkuli północnej – wpłyną na wcześniejsze wiosenne zasiewy upraw.

Skutki zmian klimatu dla lasów prawdopodobnie obejmą zmiany w zakresie stanu i produktywności lasów oraz zasięgu geograficznego niektórych gatunków drzew. Ponadto zaburzenia w powierzchni obszarów leśnych spowodują pożary i szkodniki.

Jak podkreśla dr Valerie Masson-Delmotte, współprzewodnicząca pierwszej grupy roboczej IPCC:

Każde pół stopnia ma znaczenie. 
Każdy rok ma znaczenie. 
Każdy wybór ma znaczenie.

Raport został opublikowany 9 sierpnia 2021r. i można go przeczytać tutaj: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/