raport-sprzeciw-wobec-ferm-thumb.png

Raporty i publikacje "Stop fermom"

Z danych zebranych przez Koalicję Stop Fermom Przemysłowym wynika, że skala sprzeciwu społecznego wobec ferm przemysłowych jest ogromna i wskazuje, że ekspansja wielkoobszarowych ferm jest poważnym problemem, którego nie można dłużej ignorować.

Intensywny przemysł hodowlany zdominował krajobraz wsi, przyczynia się do zanieczyszczenia wody, powietrza, zaniku różnorodności biologicznej, degradację gleby oraz zmniejszenia komfortu życia.

Konieczne jest wprowadzenie ograniczeń oraz ustalenie rozsądnych minimalnych odległości budowy ferm od obiektów mieszkalnych. Niezbędne są odpowiednie regulacje prawne, które skutecznie ochronią mieszkańców wsi zmagających się z uciążliwościami związanymi z przemysłowym chowem zwierząt, a także takich, które zmienią charakter współczesnego rolnictwa na bardziej zrównoważony i uwzględniający dobrostan zwierząt.

Koalicja Stop Fermom zwraca uwagę na szkodliwość istnienia ferm przemysłowych na wielu płaszczyznach – od zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb po wpływ na bioróżnorodność, ale również na komfort życia mieszkańców oraz przyszłość polskiego rolnictwa.


Raport opublikowany przez Koalicję Stop Fermom, a także inne publikacje, dostępne są TUTAJ.