7 gru 2021  

Rolniczy handel detaliczny

Rolniczy handel detaliczny jest formą sprzedaży bezpośredniej produktów własnej uprawy rolnika. Z tym tematem wiążę się kilka kontrowersji, na które staramy się odpowiedzieć niżej.

Czy w do prowadzenia rolniczego handlu detalicznego wymagany jest "paszport"?

Osoby Rolnicze, które zamierzają sprzedawać warzywa na targowiskach (czyli w jednej z form sprzedaży, kiedy Osoba Rolnicza wynajmuje miejsce na targu i sprzedaje te produkty w określonych godzinach i dniach tygodnia) nie są zobowiązane do wcześniejszego uzyskania tak zwanego "paszportu". Obowiązek posiadania tego dokumentu nie wynika ani z przepisów unijnych ani z przepisów polskich. Nie ma takiego wymogu w żadnej z form sprzedaży – dostaw bezpośrednich, sprzedaży bezpośredniej i rolniczym handlu detalicznym. Natomiast mimo tego, że nie ma obowiązku posiadania ‘paszportu’ dla sprzedaży produktów roślinnych – mogą być sprzedawane w formie dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego – należy pamiętać o innych wymogach co do tej sprzedaży. Konieczna jest rejestracja zamiaru prowadzenia sprzedaży – decyzja wydawana przez organ rejestrujący jest tylko potwierdzeniem faktu prowadzenia tej sprzedaży – organ rejestrujący nie może odmówić tej rejestracji. Po zarejestrowaniu sprzedaży organ rejestrujący przeprowadza kontrolę – zwykle pierwsza kontrola jest przeprowadzana po upływie roku od rejestracji a ilości i zakres następnych kontroli zależy od wyników pierwszej kontroli. Należy też pamiętać o wymogu, co do sprzedaży warzyw pochodzących tylko z własnego gospodarstwa rolnego, o obszarze, na którym sprzedaż ta może być prowadzona, limitów sprzedaży – limity dla poszczególnych rodzajów warzyw określono w załączniku do rozporządzenia określającego te limity.

Czy można sprzedać własnoręcznie robiony ser albo dżem?

Tak, można. Te produkty mogą być sprzedawane w ramach rolniczego handlu detalicznego. Tak jak w przypadku warzyw należy pamiętać o wymogu rejestracji, właściwego oznakowania tych produktów, odpowiedniej jakości, wymogach higienicznych przy ich produkcji i limitach – te obowiązują w przypadku każdego rodzaju produktów w każdej z form sprzedaży.

Czy takie produkty jak  własnoręcznie robiony ser albo dżem  można sprzedawać tylko "z bagażnika" ?

Nie, żadne przepisy – ani unijne ani polskie - nie wprowadzają takiego ograniczenia. Te produkty mogą być sprzedawane w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Dżem to surowiec pochodzenia roślinnego, sprzedaż tych surowców wyprodukowanych we własnym gospodarstwie w ramach rolniczego handlu detalicznego może być prowadzona:

- jako sprzedaż klientowi finalnemu – na terenie całej Polski,

- sprzedaż do zakładów – wyłącznie zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym produkuje się żywność w ramach RHD lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Sprzedaż konsumentowi finalnemu może być prowadzona:

Ser to surowiec pochodzenia zwierzęcego – sprzedaż tych surowców może być prowadzona:

- jako sprzedaż klientowi finalnemu – na terenie całej Polski,

- sprzedaż do zakładów – wyłącznie zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym produkuje się żywność w ramach rolniczego handlu lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Konsumentowi finalnemu surowce pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą być sprzedawane:

Sprzedaż surowców pochodzenia zwierzęcego może być prowadzona:

- jako sprzedaż klientowi finalnemu – na terenie całej Polski,

- sprzedaż do zakładów – wyłącznie zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym produkuje się żywność w ramach rolniczego handlu lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Konsumentowi finalnemu surowce pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą być sprzedawane: