glowna-grafika-landing-page.png

Wydarzenie - Jak przeprogramować nasz system żywnościowy?

Bezpieczeństwo żywnościowe bez globalnego przemysłu. Spotkanie 25 marca 2023 w Poznaniu

Nasza produkcja żywności jest zasilana tanią ropą i gazem (paliwo, nawozy, pestycydy). Ceny jedzenia rosną wraz z cenami ropy, czego aktualna inflacja napędzana przez wojnę w Ukrainie dała nam przedsmak. Tymczasem zużycie paliw rośnie, a ich złoża się wyczerpują. Ziemia wyjałowiona przez nawozy chemiczne i monokultury z każdym sezonem potrzebuje coraz więcej nawozów, wody i pestycydów. A przecież rośliny nie potrzebują paliw kopalnych, żeby rosnąć.


Czym grozi uzależnienie naszego wyżywienia od tego systemu wobec:

◼ zmian klimatu,

◼ zaburzeń w łańcuchach dostaw,

◼ monopolizacji rynku przez korporacje

◼ i wyczerpywania się zasobów: wody, gleb, bioróżnorodności,
ropy i surowców mineralnych?

Jak możemy zbudować lepszy system - sprawiedliwy, zrównoważony, regenerujący środowisko, odporniejszy na kryzysy i niezależny
od globalnej gospodarki?

O tym będziemy rozmawiać 25 marca w WOMB (Wolny Ogród Miejski Bogdanka) w Poznaniu. Spotkamy się z lokalnymi kooperatywami, grupami aktywistów, ogrodniczek, osób działających społecznie, politycznie i ekologicznie. Jeśli jesteście zaangażowani w działania oddolne, albo szukacie inspiracji do działania ku zmianie systemowej, przyjdźcie
i porozmawiajmy o tym co możemy zrobić razem, tu i teraz!

Harmonogram

PIĄTEK 24.03

20:00 - 23:00 • Film i dyskusja na Rozbracie • Europa się zmienia: Nowe rolnictwo na nowe czasy  https://fb.me/e/3l5K2aVdx


SOBOTA 25.03

11:00 - 12:00  Przemarsz, zacznie się pod Starym Browarem, a zakończy na WOMB - szczegóły przemarszu: https://fb.me/e/2JMIQ3Nmq
12:00 - 12:25  Oprowadzanie po WOMBie i Rozbracie
12:25 - 12:55  Czas na przedstawianie się lokalnych organizacji i osób
12:55 - 13:10  Krótki wstępniak - Marta Bogacz / Klimat dla Rolnictwa
13:10 - 13:55  Prelekcja I - Agnieszka Makowska / Koalicja Żywa Ziemia
13:55 - 14:20  Prelekcja II - Alicja Kowalik / Targ Pietruszkowy - "Lokalnie, naturalnie, bezpośrednio - kilka słów o krakowskiej "Pietruszce""
14:25 - 14:50  Prelekcja III - Zbyszek Polaczyk i Ewa Masełkowska / Poznańska Kooperatywa Spożywcza
14:55 - 16:40  Dyskusja w tym 15 minut przerwy - Moderacja: Szymon Bujalski - Dziennikarz dla Klimatu
16:40 - do zmierzchu albo świtu   Ciepły posiłek i rozmowy w mniejszych grupach