Rolnictwo i klimat - wspólne cele, wspólne wyzwania.

Najbliższe wydarzenia

Od wizji do zmiany | 27 czerwca, 18:00 | ONLINE

Szkolenie z planowania kampanii aktywistycznych dla inicjatyw oddolnych z gmin wiejskich.

Wielu z nas widzi w swoim otoczeniu i na świecie problemy, które wymagają pilnego działania. Niektóre z nich wydają się niezauważone przez polityków i społeczeństwo. Kryzys klimatyczny, degradacja środowiska naturalnego, zanieczyszczenie powietrza, susze, czy setki innych wyzwań - potrzebują zorganizowanej akcji i przyciągnięcia uwagi osób, które mogą im zaradzić!

O tym będziemy rozmawiać we wtorek 27 czerwca o 18:00 podczas warsztatów online z Moniką Matus - doświadczoną trenerką i specjalistką od kampanii aktywistycznych, która współpracowała m.in z Akcją Demokracją, WeMove Europe i Lekarzami bez Granic.

Kim jesteśmy i jak możemy Ci pomóc?

Jesteśmy grupą aktywistów, którzy troszczą się o przyszłość naszej planety, skupiając się przede wszystkim na klimacie i bioróżnorodności. Widzimy i doceniamy to, jak klimat i rolnictwo silnie na siebie wzajemne oddziałują i nie zgadzamy się na ratowanie środowiska kosztem osób ciężko pracujących na nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Staramy się dostrzegać problemy społeczności rolniczych i wychodzić im naprzeciw, aby  wspólnie rozwiązywać problemy które dotyczą nas wszystkich, a w osoby pracujące z ziemią i w hodowli, uderzają szczególnie silnie.

Jakie mamy cele?

  • Nawiązanie współpracy pomiędzy aktywistami klimatycznymi a rolnikami
  • Wspieranie osób działających lokalnie
  • Budowanie skutecznego ruchu społecznego rolników, który będzie domagał się sprawiedliwości klimatycznej
  • Popularyzacja i wsparcie we wdrażaniu rozwiązań z zakresu rolnictwa przyjaznego naturze i klimatowi

Czym się zajmujemy

Sieć Łączników Społeczności

Tworzymy ogólnopolską sieć osób, które działają lokalnie. Tworzymy dla nich szkolenia, warsztaty oraz wspieramy w realizacji ich działań poprzez kontakt z ekspertami oraz wsparcie techniczne. Grupa spotyka się również regularnie i wymienia doświadczeniami oraz wspólnie realizuje większe cele.

Skontaktuj się z nami aby dołączyć do Sieci Łączników Społeczności

Organizacja paneli społecznych oraz debat

Przygotowujemy panele społeczne oraz debaty dotyczące różnych form rolnictwa oraz zmian jakie potrzeba wprowadzić w rolnictwie by było przyjaźniejsze naturze i odporne na zmiany klimatu. Wspieramy w takich działaniach istniejące już grupy oraz przygotowujemy materiały pomagające w organizacji takich wydarzeń przez funkcjonujące już grupy.

Czym jest panel społeczny i dlaczego może pomóc wypracować potrzebne rozwiązania możesz się dowiedzieć z naszego poradnika!

Wywieranie nacisku na rządzących

Tworzymy oddolny ruch społeczny złożony z rolników. Ma on demokratycznie wypracować cele oraz postulaty pozwalające na sprawiedliwą transformację terenów rolnych oraz sprzeciwiać się inwestycją zagrażającym rolnikom, ich rodzinom oraz środowisku, w którym żyją. Współpracujemy z innymi ruchami oraz organizacjami klimatycznymi aby zwiększać efektywność naszego działania oraz lepiej rozumieć potrzeby innych grup społecznych.

Ruch ten ma wywierać naciski na rządzących, których nie będą w stanie zignorować poprzez protesty oraz akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa.

Wspieranie małych i średnich gospodarstw w wprowadzaniu rozwiązań ekologicznych

Wspieramy małe i średnie gospodarstwa w procesie wdrażania rozwiązań pozwalających na prowadzenie upraw w zgodzie z naturą. Pomagamy rolnikom nawiązywać kontakty z ekspartami w danych dziedzinach takich jak agroleśnictwo czy rolnictwo regeneratywne oraz rolnikami, którzy wprowadzili w życie takie rozwiązania. Promujemy również takie formy gospodarki rolnej jako metodę zmniejszania skutków zmian klimatu oraz im zapobiegania.

Tworzenie pola współpracy pomiędzy aktywistami klimatycznymi a społecznościami rolniczymi

Jednym z naszych najważniejszych zadań jest tworzenie pomostów pomiędzy działającymi już aktywistami klimatycznymi a rolnikami. Poszukujemy wspólnych celów, języka oraz metod działania, które wzmacniają nas wzajemnie zamiast przeciwstawiać. Chcielibyśmy połączyć wiedzę i metody organizowania się środowisk aktywistycznych z liczebnością i prawdziwą oddolnością potrzeb rolników. Chcemy też ułatwić włączenie się w aktywizm klimatyczny osobom z terenów wiejskich i mniejszych miast, gdzie zorganizowane grupy aktywistyczne często nie docierają i mają większe trudności oddolnie zaistnieć.

Aktualności

Publikacje

Klimat dla rolnictwa jest inicjatywą aktywistów z różnych środowisk i grup, aktywnie wspieranych przez WeMove Europe. Jeśli wierzysz, że to co robimy jest ważne, możesz również nas wesprzeć lub dołączyć i zaangażować się bezpośrednio.