Bo musimy działać teraz.

Katastrofa klimatyczna i postępujący proces degradacji środowiska są ogromnym zagrożeniem dla rolnictwa. Naukowcy doszli do wniosków, że globalne ocieplenie na poziomie 1.5 stopnia to poziom, na którym jesteśmy dalej wstanie funkcjonować i skutecznie produkować żywność. Zatrzymanie kryzysu klimatycznego, nim przerodzi się w klimatyczny kataklizm i zakończy rolnictwo jakie znamy wymaga osiągnięcia neutralności klimatycznej w jak najszybszym czasie. Każdy rok zwłoki w działaniach to rosnące szanse na to, sytuacja wymknie się z pod naszej kontroli.

Inne raporty wskazują na ogromną skalę zniszczeń środowiska naturalnego przez zaniedbania polityków i działalność wielkiego biznesu nakierowaną wyłącznie na własny zysk. Zniszczenia te zagrażają stabilnemu dostępowi do zasobów niezbędnych dla rolników. Adaptacja do ciężkiej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy wymaga głębokiej transformacji gospodarstw rolnych, a co za tym idzie dofinansowania rolników.