Bo bezpieczeństwo żywnościowe jest zagrożone.

Katastrofa klimatyczna prowadzi do degradacji gleby, a co za tym idzie do sytuacji, w której rolnicy nie będą wstanie produkować wystarczającej ilości żywności dla nas wszystkich. Rolnictwo jest zagrożone, a od tego czy zostanie wsparte przez społeczeństwo zależy także to czy katastrofa klimatyczna się pogłębi. Potrzebujemy zmodernizować gospodarstwa rolne, aby stały się neutralne klimatycznie i aby mogły zaadaptować się do trudniejszych warunków  pracy. Dlatego musimy wymusić na politykach przyznanie że sytuacja rolników w Polsce jest ciężka, a co za tym idzie dofinansowania tego sektora. W innym wypadku ekstremalne zjawiska atmosferyczne, nieprzewidywalna pogoda i wzrost liczby patogenów atakujących rośliny sprawią, że plony będą coraz gorsze, rolnicy będą ponosić gigantyczne stratyfinansowe, a całe społeczeństwo stanie przed wizja głodu.