poradnik-okladka-polowa.png

Rolnictwo i Klimat. Wspólne cele, wspólne wyzwania.

Jako inicjatywa Klimat dla Rolnictwa chcemy zapewnić przestrzeń wymiany - wiemy, że społeczności rolnicze i aktywistyczne mogą się wspierać i uczyć się od siebie nawzajem. Zależy nam, żeby więcej osób - zarówno tych, które już działają aktywistycznie, jak i tych, które dopiero myślą o tym, żeby się włączyć - było zaangażowane w walkę o sprawiedliwą transformacją sektora rolniczego. Z tego powodu przygotowaliśmy dla Was poradnik, w którym podsumowujemy nasze doświadczenia jako aktywistki klimatyczne działające w obszarze rolnictwa.

Część I: Wiedza. Krótko o współczesnym rolnictwie. Dlaczego to takie ważne?

Współcześnie rolnictwo ma ogromny wpływ na środowisko i jeżeli chcemy przeciwdziałać zmianie klimatu musimy zacząć myśleć nie tylko o odejściu od paliw kopalnych, ale również o transformacji sektora rolniczego. Niestety, kolejne konferencje COP pokazują, że rolnictwo wciąż nie jest włączane do głównej narracji o kryzysie. Chcemy, żeby to się zmieniło. Wierzymy, że kwestie związane z wytwarzaniem żywności to sprawa nas wszystkich i zasługują na jak największy rozgłos medialny. Powinny też być w centrum zainteresowań aktywistek i aktywistów, którym leży na sercu los planety. Niniejsza publikacja wyjaśnia zależności pomiędzy zmianą klimatu a rolnictwem. 

Część II: Można inaczej. Alternatywy dla rolnictwa przemysłowego. 

W drugiej części naszego poradnika chcemy pokazać, że istnieją realne alternatywy wobec modelu przemysłowego - zarówno dotyczące sposobu produkcji, jak i dystrybucji żywności. Poświęcamy też uwagę rozwijanym przez praktyczki_ów i teoretyczki_ów koncepcjom rolnictwa uwzględniającym potrzeby ekosystemów i społeczności. Do kluczowych pojęć należą tu agroekologia i suwerenność żywnościowa. To postulaty i wizje rzeczywistości, w której lokalne społeczności kształtują własny system żywnościowy, opierając go o zasady szacunku do ziemi.

Część III: Działanie. Co mogą nierolniczki?

W trzeciej część naszego poradnika przedstawiamy doświadczenie osób aktywistycznych i rolniczych z którymi mieliśmy okazję współpracować oraz ich wizję na to jak zacieśniać relację pomiędzy rolniczkami i aktywistkami. Opowiadamy o tym jak wyglądała nasza praca ze społecznościami rolniczymi, jakie podejście dla nas działało oraz o tym, czego naszym zdaniem lepiej unikać. Pamiętajcie - bazujemy na naszych doświadczeniach, które nie są uniwersalne - być może Wasza praca wyglądała/będzie wyglądać zupełnie inaczej. Do tej części dołączamy karty pracy - mamy nadzieję, że pomogą Wam przygotować się do Waszych własnych działań.

Webinary

Wydaniu poradnika towarzyszyły spotkania online, podczas których zaproszone przez nas osoby eksperckie rozmawiały na temat przyszłości rolnictwa. 

Można inaczej. Alternatywy dla rolnictwa przemysłowego.

Czy przemysłowy model rolnictwa jest jedynym możliwym? Dlaczego spotyka się z krytyką? Jakie są jego alternatywy?

Istnieje szereg praktyk stojących w opozycji wobec rolnictwa przemysłowego, w którego centrum stoi maksymalizacja zysków.  Chcemy porozmawiać o tym w jaki sposób lokalne społeczności mogą kształtować swój własny system żywnościowy w oparciu o szacunek wobec środowiska, wytwarzanej żywności oraz osoby zajmujące się jej produkcją.

Inaczej? Nie chciałabym inaczej, a tak jak wszyscy. Marzy mi się, że kiedyś rolnictwo przyjazne dla klimatu będzie naszym mainstreamem.
Wioletta Olejarczyk

Prowadzący: Szymon Bujalski

Goście: Wioletta Olejarczyk oraz Andrej Modic

Rolnictwo i klimat. Co mogą rolniczki i nierolniczki.

Rozmawialiśmy o sprawczości, nawiązywaniu kontaktów, roli łączniczki/ka i perspektywie rolniczek/ów. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego osoby aktywistyczne powinny zainteresować się rolnictwem, a także od czego zacząć.

Rolnictwo jest - w moim odczuciu najważniejszym narzędziem do walki ze zmianami klimatycznymi, do mitygacji tych zmian. Jeżeli chcemy coś zrobić w tym temacie to powinniśmy się skupić na rolnictwie.
Grzegorz Ciechomski

Prowadzenie: Paulina Januszewska

Goście: Grzegorz Ciechomski, Wioletta Janczak, Bernard Monsun