Bo wspólnie mamy siłę wywrzeć nacisk na polityków.

Łącząc się w silne grupy jesteśmy wstanie naciskać na polityków, aby wzięli odpowiedzialność za przyszłość rolnictwa. Bez sprawnie funkcjonujących gospodarstw rolnych nasza przyszłość jest zagrożona, więc ich dofinansowanie w celu adaptacji do warunków katastrofy klimatycznej musi być ważniejszym celem niż długoterminowe, wielkie inwestycje mające przynosić zysk ekonomiczny jak CPK. Domagamy się, aby politycy i media mówili prawdę o tym jakie zagrożenia dla rolnictwa już teraz powodują zmiany klimatu. Nie możemy sobie pozwolić na miliardowe straty rolników, a co za tym idzie bankructwa i ograniczenie produkcji żywności. Domagamy się aby zaczęto działać już teraz i wprowadzi Pakt Społeczny dla rolnictwa i przeznaczono na potrzebne modernizację wystarczające środki finansowe. Chcemy, aby wszystkie wprowadzane zmiany były głęboko konsultowane, aby transformacja rolnictwa przebiegała za zgodą rolników.